نحوه ثبت نام

  1. گزینه عضویت را انتخاب نمایید.
  2. روی گزینه ی عضویت در برکت کلیک نمایید.
  3. شماره همراه خود جهت ارسال پیامک کد تایید وارد نمایید.
  4. کد ارسال شده را وارد کرده و تکمیل عضویت را فشار دهید.
  5. اطلاعات تکمیلی خود را وارد نمایید و هیچ قسمتی را خالی نگذارید و سعی کنید اطلاعات به درستی وارد شوند و در نهایت گزینه عضویت را فشار دهید.
  6. خوش آمدید ، شما در سایت فروشگاه آنلاین برکت عضو شده اید.

شاد و پیروز باشید.