زمان ارسال سفارشات

  1. زمان ارسال سفارشات در روزهای غیر تعطیل از ساعت 9الی 13 می باشد.
  2. در مواقع خاص احتمال جابجایی تایم حداکثر نیم ساعت برای تحویل سفارشت وجود دارد.
  3. سفارشات اگر در زمان ارسال سفارشات باشد یعنی تا قبل ساعت 12،ارسال می گردد و در مابقی زمانها، به فردای آن روز موکول می گردد.
  4. در صورت انتخاب گزینه ارسال سریع، اگر روز تعطیل و خارج از زمان ارسال سفارشات باشد.کالا ارسال نمی گردد و مبلغ پرداخت شده( در صورت پرداخت آنلاین) عودت داده نمی شود و به کیف پول اضافه می گردد.