بازگرداندن کالا

  1. کالا باید کاملا سالم باشد.
  2. بسته بندی کالا باید سالم و بدون باز شدن باشد.
  3. فقط در زمان تحویل کالا می توان آن را مرجوع نمود.
  4. در صورت وجود مغایرت از لحاظ نوع ، رنگ ، سایز و ...