دانلود اپلیکیشن اندروید

دانلود

دانلود اپلیکیشن IOS

توجه داشته باشید پس از دانلود نرم افزار باید به setting گوشی بروید . سپس General را باز کنید و وارد قسمت Device Managment شوید . بر روی پروفایل اپلیکیشن برکت کلیک نمایید و سپس Trust و Verify را بزنید .

Setting Profile Downloaded Barekat install
دانلود